Estàs interessat en ofertes públiques d’ocupació? El SOIB et facilita la recerca!

Entre les accions del Servei d’Orientació i Inserció Sociolaboral de Fundació ASPAS, emmarcades en el projecte “Processos d’Inserció per a [...]

PORTS DE BALEARS: BOLSA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO GENERAL

    PORTS DE BALEARS ha abierto una convocatoria de pruebas selectivas para cubrir un puesto fijo de ADMINISTRATIVO GENERAL. [...]

AYUNTAMIENTO DE SES SALINES: BOLSA DE TRABAJO DE PEÓN PARA LA BRIGADA MUNICIPAL

    El Ayuntamiento de Ses Salines ha abierto una bolsa de empleo para cubrir plazas y puestos de trabajo del personal de [...]

BOLSAS DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS

    La Universidad de las Illes Balears (UIB) ha convocado diferentes bolsas de empleo para cubrir puestos de trabajo [...]

AYUMTAMIENTO DE LLUBI: BOLSÍN DE LIMPIEZA

    El Ayuntamiento de Llubí ha convocado un bolsín de personal de limpieza para atender las necesidades actuales o [...]

Load More Posts