Logo sordos

Entre les accions del Servei d’Orientació i Inserció Sociolaboral de Fundació ASPAS, emmarcades en el projecte “Processos d’Inserció per a l’Ocupació per a persones amb discapacitat auditiva”, es troben accions d’informació sobre recursos i eines de recerca de feina, amb la participació de SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE) ,

Avui volem compartir amb vosaltres una nova eina inclosa en la web del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per cercar ofertes de feina única i exclusivament de l’àmbit públic. Així, el SOIB ha afegit recentment en la seva web aquesta nova opció facilitant així la recerca de feina de les persones que volen optar a un lloc de feina en entitats públiques de les Illes Balears. Us expliquem seguidament on trobar aquesta nova opció i com emprar-la.

En primer lloc, hem d’accedir a la pàgina web del SOIB (https://soib.es/), en la que hi trobem un cercador amb el que les persones interessades en trobar una oferta de feina en entitats públiques, poden acotar la seva recerca.

pantallazo ofertes soib

 

Per tal de facilitar la recerca, es poden filtrar alguns aspectes rellevants, com ara l’illa i la població on es vol optar a una feina pública, el tipus de contracte (des de contractes de pràctiques fins a contractes indefinits, temporals, etc.), l’ocupació o l’entitat contractant.

Una vegada que ens hem interessat per una oferta pública concreta, podem ampliar la informació clicant l’oferta i, fins i tot, tenim opció a inscriure’ns a la mateixa a través d’un formulari específic que hi ha per a cada oferta pública de feina.

 

Estàs interessat? Compleixes els requisits?

És molt fàcil inscriure’t a qualsevol d’aquestes ofertes públiques de feina.

Una vegada que has estudiat l’oferta de feina i t’ajustes als requisits que es demanen, pots inscriure’t a l’oferta, seguint simplement les passes del “Google formulari” que s’obre quan cliques a “Inscriure’s a l’oferta”.

inscriures

Recorda que per alguns processos de selecció és necessari inscriure’s com a demandant d’ocupació al SOIB. Aquest aspecte es remarca en les ofertes que s’hi ha d’estar inscrit, en el cas que hagis marcat que no hi estàs.

Una vegada que t’has inscrit a l’oferta, des de la pròpia entitat pública es posen en contacte amb tu  per comprovar que es compleixen els requisits i per tal de dur la documentació a l’entitat, així com per poder seguir el procés de selecció a l’entitat contractant.

El SOIB s’encarrega de fer la difusió de les ofertes i de captar candidatures pels diferents llocs de feina d’entitats públiques. Per tant en el punt de selecció de candidats, és l’entitat pública contractant qui decidirà quina és la persona més adient per iniciar el contracte de feina.

 

 Us deixem l’enllaç d’aquesta nova eina per a que la utilitzeu, si és del vostre interès:

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

 

soib

                       UEFSE

 

EUROPA